Om NNN

Postadresse: Torggata 10, 0181 Oslo

Telefon: 22 41 10 07

E-post: 


NNN Oslo og Akershus  er avdeling 7 i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Oslo og Akershus  er en felles fagforening for klubber og enkeltmedlemmer innenfor NNNs organisasjonsområde i nærings- og nytelsesmiddelindustrien i Oslo og Akershus.

Avdelingen skal drive oppsøkende virksomhet og organisere alle lønnstakere som kommer inn under avdelingens organisasjonsområde, påse at det blir dannet utvalg av de tillitsvalgte (klubbstyre) ved de enkelte arbeidsplasser og følge opp og hjelpe disse i det daglige arbeidet ved behov.


Fra vedtektene:

§ 2 Oppgaver

NNN Avdeling Oslo-Akershus har videre som oppgaver:

1. å arbeide for de formål og etter de retningslinjer som er fastlagt i vedtektene for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og i vedtektene for Landsorganisasjonen i Norge, samt følge vedtektene for LO-avdelingene;

2. å utføre oppdrag som blir gitt av forbundet og LO-avdelingene, behandle saker som reises av klubber eller enkeltmedlemmer og ivareta medlemmenes interesser;

3. å øke medlemmenes kunnskap gjennom opplysningsarbeid. Dette kan f.eks skje ved innkalling til studie- og diskusjonsmøter, spredning av materiell, utgivelse av egen medlemsavis, kursing og lignende.

4. å samle inn lønnsstatistikk og informasjon om lokale lønnsavtaler til bruk for forbundet og avdelinger, og sende oppgave over bedrifter, antall arbeidstakere og organiserte innen avdelingens organisasjonsområde til forbundet og LO-avdelinger;

5. å utbetale stønad under godkjent streik eller lockout dersom klubbene ikke administrerer dette selv;

6. å bistå medlemmene eller deres etterlatte i forbindelse med forbundets forsikringsordninger;

7. å behandle spørsmål om opptakelse, overføring eller utelukking av medlemmer


 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.