Hytte på Skeikampen for utleie til medlemmer i NNN Oslo/Akershus

 

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Skrevet i Nyheter | 3 kommentarer

Full støtte til Foodora-sykkelbudene, som er i streik for tariffavtale!

NNN Oslo og Akershus støtter kravet om tariffavtale i Foodora, og gir de streikende medlemmene sin fulle støtte i kampen de nå fører. En tariffavtale sikrer lønn og andre rettigheter for vanlige arbeidsfolk.

NNN Oslo og Akershus oppfordrer alle til å hente maten selv, inntil streiken er vunnet!

Foodora-sykkelbudene går ut i streik for tariffavtale: – Vi er veldig motiverte

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Streik ved Godt brød Nydalen – ledelsen nekter tariffavtale til sine ansatte!

Fredag 15. februar gikk medlemmene i Fellesforbundet ved Godt Brød, Nydalen, ut i streik siden ledelsen nektet å inngå tariffavtale.

Spis godt, lev godt står det overalt på veggene på Godt Brød i Nydalen. De unge arbeiderne ved Godt Brød har ikke den muligheten. De kan verken spise godt eller leve godt. Flere av dem har ikke engang den allmenngjorde minstelønnssatsen. Arbeidsgiver mener minstelønnen ikke gjelder her, fordi at det ikke er et serveringssted, til tross for at de serverer, rydder ved bordene, smører mat og driver med catering. Men arbeidsgiver har valgt å ikke kalle det catering, men møtemat, dette for å prøve å slippe betale de ansatte den allmenngjorte minstelønnssatsen.

Godt Brød Nydalen er med på å undergrave den Norske arbeidslivsmodellen da de ikke ønsker å signere på en tariffavtale som blant annet vil gi de ansatte; høyre lønn, trygghet på jobb, medbestemmelse og pensjon.

I tillegg bedriver Godt Brød aktivt streikebryteri ved å gi arbeidsoppgavene til de streikende til andre.

NNN Oslo og Akershus støtter de streikende i kampen for tariffavtale fullt ut, og oppfordrer resten av fagbevegelsen å gjøre det samme!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Støtteerklæring til de streikende ved Troms Kjøkken AS

NNN Oslo og Akershus vil komme med følgende støtteerklæring i forbindelse med at medlemmer av Handel og Kontor er i streik:

NNN Oslo og Akershus støtter de streikende arbeiderne ved Troms Kjøkken AS i kampen om å få opprettet en tariffavtale. Det som Troms Kjøkken AS driver med hører ikke hjemme i det norske arbeidslivet. NNN Oslo og Akershus ønsker medlemmene i Handel og Kontor ved Troms Kjøkken lykke til med arbeidskampen og oppfordrer resten av fagbevegelsen til å gjøre det samme!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Fullført LO-skolering

Nestleder i NNN Oslo og Akershus og klubbleder på NNN klubben Lantmannen Unibake, Amer Kazmi, har etter fullført LO-skolering blitt hedret med nål av LO-leder, Hans Christian Gabrielsen. Til sammen var det 9 tillitsvalgte som mottok nål, for å ha gjennomført fire moduler i LO-skolen, på fjorårets (2018) siste møte i LO-sekretariatet.

NNN Oslo og Akershus gratulerer Amer!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kurs for medlemmer og tillitsvalgte – 11.-13. oktober

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Vi gir vår fulle støtte til heismontørene i Orona, som siden 14. mai har streiket for å få tariffavtale og ordnede arbeidsforhold

På styremøte 30.05.2018 stilte et enstemmig styre seg bak dette oppropet

Opprop til støtte for de streikende ved Orona Norway AS

Heismontørene på Orona Norway AS er i streik fra 14. mai. EL og IT Forbundet og klubben har reist krav om at
* det opprettes avtale om overenskomst med EL & IT Forbundet (Heisoverenskomsten)
* det inngås avtale om ordnede forhold ved innleie og bortsetting av arbeid
* alt ulovlig heisarbeid umiddelbart opphører

Heismontørenes Fagforening har avdekket et grovt tilfelle av sosial dumping ved innleievirksomheten. Arbeidsmiljøloven brytes ved at innleien verken har vært drøftet med de tillitsvalgte eller er begrenset til ekstraordinære situasjoner. Bedriften opptrer også i strid med elforskriften, som stiller krav til faglig kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg.

På bedriften eksisterte det en husavtale. Denne er nå sagt opp og krav om tariffavtale reist. Bedriften kjemper desperat mot overenskomst og forlanger at husavtalen videreføres.

Den kampen som føres fra klubben er en viktig kamp for hele fagbevegelsen. Det er en kamp
* for landsomfattende tariffavtaler
* mot husavtaler
* mot sosial dumping
* for et organisert arbeidsliv

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

1. mai 2018

Til tross for en usedvanlig kald og grå 1. mai-dag var det til sammen ca. 8300 som tok seg turen til Youngstorget. Avdelingen hadde invitert til frokost på Folkets hus, der holdt nestleder i LO i Oslo, Natalia Zubillaga, tale for dagen. Rundt 40 stykker deltok fra NNN Oslo og Akershus på frokost og tog gjennom Oslo.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar